Co je pěnová izolace

Pěnová izolace je dvousložková pěnová směs s otevřenou EXY 09 nebo uzavřenou EXY 39 strukturou buněk, jejíž aplikace se provádí nástřikem speciální technologií.

Pro své vynikající technické parametry se použití pěnové izolace velmi rychle ujalo v oblasti zateplení staveb v USA a Kanadě a rychle se šíří do dalších částí světa.

Nesporné špičkové tepelně izolační vlastnosti, bezespárá technologie vylučující vznik tepelných mostů, rychlá montáž, možnost izolace i jinak velmi těžce dostupných míst a detailů, zamezení prostupu vzduchu stavební konstrukcí a v neposlední řadě šetrnost k životnímu prostředí a energetická úspornost při výrobě i montáži, dělají z pěnové izolace tepelně izolační materiál budoucnosti.

Stříkaná izolační pěna se dělí na dva druhy - s otevřenou strukturou buněk a uzavřenou strukturou buněk. Mezi těmito dvěma typy je několik hlavních rozdílů s adekvátními výhodami užití.

Stříkaná pěnová izolace je univerzální materiál, který je k dispozici v různých variantách o rozdílných fyzikálních vlastnostech a hustotách. Je nutné pochopit rozdíly obou struktur.

Je nutné vybrat správný typ struktury, který je nejvhodnější pro konkrétní použití.

Uzavřená struktura buněk

Stříkaná pěnová izolace s uzavřenou strukturou patří mezi nejúčinnější dostupné izolační materiály s výbornou hodnotou součinitele tepelné vodivosti 0,0206 [W/(m.K)]. Hustota stříkané izolační pěny EXY 39 s uzavřenou strukturou je přibližně 41 Kg/m3.

Uzavřená struktura buněk

Uzavřená struktura pěnové izolace se skládá z milionů miniaturních uzavřených buněk, což vede k vysoce efektivním izolačním vlastnostem této izolace.

Pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk zajišťuje vysoce efektivní vzduchovou a zvukovou bariéru, vynikající odolnost vůči vodě a chemickým látkám.

Další nespornou výhodou uzavřené struktury je její tuhost a pevnost.

Otevřená struktura buněk

Stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk je mnohem lehčí (8,41 Kg/m3). Díky menší hustotě je potřeba méně materiálu, tím je otevřená struktura levnější variantou.

Otevřená struktura buněk

Otevřená struktura se skládá z otevřených buněk s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ = 0,0346 [W/(m.K)]. Stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk má vynikající tepelně-izolační vlastnosti oproti tradičním izolačním materiálům.

Otevřená struktura pěny je vynikající volbou v případech, kdy není kladen důraz na konečnou tloušťku izolace.

Další významnou charakteristikou jsou její vynikající zvuko izolační vlastnosti a malá objemová hmotnost = menší zatížení konstrukce. Významným faktorem oproti „klasickým“ skládaným tepelným izolacím například z minerální vlny, je celistvost vrstvy nástřiku beze spár, dále pak velký difuzní odpor, díky čemuž není vždy zapotřebí používat parozábraných folií, jako je tomu u běžně dostupných tepeně izolačních materiálů.

Hlavní výhody pěnové izolace:

 • Zdravější bydlení
 • Eliminace proudění vzduchu díky ochranné vrstvě
 • Vynikající adheze k podkladu
 • Energetická šetrnost
 • Zabránění vzniku tepelných mostů
 • Snížení/eliminace prostupu tepla stavebními konstrukcemi
 • Dokonalá vzduchotěsná a parotěsná zábrana
 • Snížení nákladů za vytápění/chlazení
 • Šetrnost vůči životnímu prostředí
 • Zabránění růstu plísní
 • Rychlá návratnost investic
 • Časová nenáročnost při aplikaci

Kam dále...

 • EXY 09 je měkká stříkaná izolační pěna vhodná zejména pro vnitřní použití jako je izolace stěn, stropů, krovů.
 • EXY 39 je vhodná pro vnitřní i vnější použití. Jeji hlavní výhodou je voděvzdornost a nenasákavost, což umožnuje použít tuto pěnu i jako hydroizolační materiál.
 • Máte-li nějaké dotazy, napište nám.
| More