Střešní pěny Foam-Lok™ 2800

vaha Pro izolace ploché střechy se používá systém izolační pěny Foam-Lok 2800 nabízejí stavitelům mnohé výhody. Mezi dvě nejdůležitější patří celistvá vrstva bez nutnosti mechanického kotvení vynikající hydroizolační vrstva a vysoké izolační hodnoty. Tyto střešní izolace jsou samozřejmě výhodné i z hlediska jiných faktorů, mají například výjimečnou pevnost v tlaku, nízkou hmotnost, trvanlivost,odolnost proti poryvu větru. Tento systém střešní krytiny a zateplení a izolace splňuje přísne požarní a stavební normy.Střešní systém Foam-Lok 2800 mám klasifikaci s třídou reakce na oheň A1 podle­ ČSN EN 13501-1, dále v požárně nebezpečných prostorech BROOF (t3).

Duležité upozornění: Stříkaná pěnová izolace Foam-Lok™ se vyrabí a aplikuje podle místa použití firma HONTER jako jediná na trhu dodáva několik druhu pěnových izolací, a to jak do suchého tak vlhkého prostředí, dale pak vstřikovací pěnu pro izolace dutin ale také střešní pěnu ktera se aplikuje na venkovní stranu střechy a to jak na novou ale i stavajicí střechu. V kombinaci z ochraný hydroizolačním natěrem zaruči celistvou vrstvu střechy bez spoju a dlouhou životnost. Střešní systém FoamLok je rovněž ideální pro izolaci plochých střech.

tepelne-mostyPolyuretanová střešní izolace Foam-Lok 2800 se aplikuje nástřikem dvousložkové směsi pomocí speciální technologie. Nástřik utěsní veškeré praskliny, štěrbiny a pukliny. Po vytvrdnutí expanduje přibližně na 30ti-násobek svého původního objemu a vytvoří tuhou, celistvou vrstvu která nema žadné spoje. Polyuretanová střešni izolace Foam-Lok2800 tvrdne během několika sekund po nanesení na střešní plášť. Následkem expanze vznikne tepelně izolační vrstva odolná vůči povětrnostním vlivům, která těsně přilne k podkladové vrstvě bez nutnosti mechanického kotvení.Použití jak na nové tak stavající ploche střechy.
Díky nízké hmotnosti polyuretanová střešní izolace Foam-Lok2800 nijak nezatěžuje střešní konstrukci, proto se často využívá při opravách. Stříkaná polyuretanová pěna se pro své izolační účely používá již více než 35 let. Polyuretanová pěnova izolace Foam-Lok2800 mají výnikající izolační hodnoty. Výhody zateplení střechy poznáte na nízkých účtech za energie.

Po nástřiku izolační pěny Foam-Lok2800 na požadovanou sílu a po provedení povrchových úprav, je nutné aplikovat ochranou vrstvu pružného nátěru THERMOFLEX s možnosti příměsí břidlicových granulí. Tato ochranná vrstva vytvoří trvanlivý povrch odolný povětrnostním vlivům, po němž lze bez problémů chodit v rámci běžné údržby.

Výhody stříkané střešní izolace Foam-Lok™2800

 • nenasákavá, vzduchotěsná tepelně izolační vrstva po celé ploše střechy
 • kompaktní izolační vrstva bez netěsností a spojů
 • vysoké izolační hodnoty / rychlá návratnost díky sníženým nákladům za energii
 • vysoká přilnavost a odolnost proti větru
 • odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • nízká hmotnost a vysoká pevnost
 • 100% hyroizolačni vrstva
 • možnost použití na stavjicí střešni plašt
 • dlouholetá životnost
 • nizké naklady na udržbu
 • nevyžaduje mechanické kotvení
 • monolitá střešní vrstva
 • jedinečný střešní systém který se sam zaplati a ušetři finanční prosředky

voda

Příprava povrchu střechy

Pro správnou aplikaci stříkané střešní pěny Foam Lok 2800 na plášť je samozřejmě důležité náležitě připravit podkladovou vrstvu a odborně provést nástřik pěny a ochranného vrchního nátěru. Nástřik pěny se provádí pouze na čistý, suchý povrch, zbavený nečistot, aby byla zaručena stoprocentní přilnavost izolační pěny. Často je zapotřebí odstranit část, nebo celou stávající střešní izolaci, abyste získali čistý povrch, který je pro nástřik pěny naprosto nezbytný. Izolace provedené nástřikem izolační pěny je zapotřebí čistit, opravit a znovu natřít každých 10 – 15 let. V případě správné údržby střešní izolace vydrží kvalitní střešní pěna 50 nebo i více let.

odolnostJakmile je povrch řádně připraven pro nástřik střešní pěny Foam-Lok2800, je složka „A“ a „B“ upravena ve speciálně navrženém míchacím přístroji. Napumpovaná směs se zahřeje na požadovanou teplotu a smíchá v požadovaném poměru. Tyto dvě kapalné složky zůstávají po celou dobu, kdy proudí z přístroje ohřátými hadice ven do stříkací pistole, oddělené. Smíchají se až ve stříkací pistoli, pomocí niž se provádí nástřik na podkladovou vrstvu. Nástřik montážní pěny se provádí na konkrétní tloušťku. Stříkaná izolační pěna Foam-Lok2800 se obvykle nanáší ve vrstvách o tloušťce 1,27 mm – 2,54 mm. U střech, jejichž konstrukce nebo sklon vyžaduje aplikaci silnější vrstvy, se nástřik provádí v několika vrstvách. Stříkaná izolační pěna FL2800 se nanáší jako kapalina, pěna expanduje během několika sekund na 30ti-násobek, za pár minut lze po ní chodit.

Instalace izolační pěny Foam-Lok™2800

Proces nástřiku izolačni pěny závisí na stávající střešní konstrukci. Pracovníci provádějící nástřik musí být dobře obeznámeny se všemi státními i místními stavebními zákony a předpisy.

Nástřik střešní izolační pěny Foam-Lok™2800

Nástřik izolační pěnyFoam-Lok2800 musí provádět zkušení a certifikovaní aplikátoři, protože pěnová směs musí být smíchána v náležitém poměru, aby byla zaručena kvalita a funkčnost celého střešního systému.

Správná aplikace střešní pěny Foam-Lok2800 je také podmíněna vhodnými klimatickými a povětrnostními podmínkami. Podobně jako u jiných střešních izolačních systémů, izolační pěnu Foam-Lok2800 není možné mimo jiné například aplikovat na mokrou nebo vlhkou podkladovou vrstvu, protože by se značně snížila její přilnavost a systém by zcela jistě nefungoval. Proto nezapomeňte sledovat předpověď počasí, abyste si práci nenaplánovali na deštivé počasí.

Výběr referencí

Klient - Název zakázkyPlocha prováděné izolaceMísto aplikace
Federal Express 28 650 m2 Santa Anna
Disney World 3 650 m2 Anaheim Ca
Office Depot 15 240 m2 Palm City Florida
Morgan Stanley 6 100 m2 Stewart Florida
MD Anderson Medical Campus 762 000 m2 Houston Texas
Las Vegas Motor Speed Way 426 700 m2 Las Vegas Nevada
Hilton Hotel 30 500 m2 Varies
Proctor & Gamble 76 200 m2 San Juan PR
Coca Cola 91 400 m2 San Juan PR
Glades County Jail 33 500 m2 More Haven Fl
Port Everglades Terminal 21 39,000 ft 2 Fort Lauderdale Fl
University of CA 11 900 m2 Irvine Ca
Texas A&M 30 500 m2 College Station Texas
Florida Power & Light 7 600 m2 Nuclear Reactor Site withheld
Carrier Distribution 73 100 m2 Smyrna Tenn.
Schott Gemtron 45 700 m2 Athens Tennessee

Možnosti využití stříkané střešní pěny FL 2800

Střešní izolační systém Foam Lok 2800 nabízejí stavitelům mnohé výhody. Mezi nejdůležitější patří celistvá hydroizolačni bez nutnosti mechanického kotvení tim zabranujě zatekaní ma vysoké izolační hodnoty a dlouho životnost. Tyto formy izolace jsou samozřejmě výhodné i z hlediska jiných faktorů, mají například výjimečnou pevnost v tlaku, nízkou hmotnost,odolnost proti poryvu větru a hlavně rychlou navratnost vložené investice a stalou usporu energie.

Duležité upozornění: Stříkaná pěnová izolace Foam-Lok™ se vyrabí a aplikuje podle místa použití firma HONTER jako jediná na trhu dodáva několik druhu pěnových izolací, a to jak do suchého tak vlhkého prostředí, dale pak vstřikovací pěnu pro izolace dutin ale také střešní pěnu ktera se aplikuje na venkovní stranu střechy a to jak na novou ale i stavajicí střechu. V kombinaci z ochraný hydroizolačním natěrem zaruči celistvou vrstvu střechy bez spoju a dlouhou životnost.

Polyuretanová izolace Foam- Lok 2800 se aplikuje nástřikem dvousložkové kapalné směsi pomocí speciální technologie. Nástřik utěsní veškeré praskliny, štěrbiny a pukliny. Po vytvrdnutí expanduje přibližně na 30ti-násobek svého původního objemu a vytvoří tuhou, kompaktní vrstvu s uzavřenou buněčnou strukturou. Polyuretanová pěna Foam-Lok 2800 tvrdne během několika sekund po nanesení na střešní plášť. Následkem expanze vznikne tepelně izolační vrstva odolná vůči povětrnostním vlivům, která těsně přilne k podkladové vrstvě.
Díky nízké hmotnosti polyuretanové izolace Foam-Lok 2800 nijak nezatěžuje střešní konstrukci, proto se často využívá při opravách. Polyuretanová pěna se pro izolační účely používá již více než třicetpět let. PUR izolace Foam-Lok 2800 mají výjimečné izolační hodnoty, nezatěžuje střešní konstrukci. Výhody poznáte také na nízkých účtech za energie.

Po nástřiku izolační pěny Foam-Lok 2800 na požadovanou sílu a po provedení povrchových úprav, je nutné aplikovat ochranou vrstvu pružného nátěru THERMOFLEX s možnosti příměsí břidlicových granulí. Tato ochranná vrstva vytvoří trvanlivý povrch odolný povětrnostním vlivům, po němž lze bez problémů chodit v rámci běžné údržby.

Výhody stříkané střešní izolace Foam Lok 2800

 • nenasákavá, vzduchotěsná tepelně izolační vrstva po celé ploše střechy
 • kompaktní izolační vrstva bez netěsností a spojů
 • vysoké izolační hodnoty / rychlá návratnost díky sníženým nákladům za energii
 • bezespará, vodotěsná izolační vrstva
 • odolnost vůči povětrnostním vlivům
 • nízká hmotnost a vysoká pevnost nezatěžuje stavební konstrukci
 • dokonalá izolace složitých střešních prvků
 • nevyžaduje mechanické kotvení
 • dlouholetá životnost
 • nizké naklady na udržbu
 • nezatěžuje stavebí konstrukci
 • rychlá instalace
 • plně pochozí po celou dobu životnosti

Příprava povrchu střechy

Pro správnou aplikaci PUR pěny Foam Lok 2800 na střešní plášť je samozřejmě důležité náležitě připravit podkladovou vrstvu a odborně provést nástřik pěny a ochranného vrchního nátěru. Nástřik pěny se provádí pouze na čistý, suchý povrch, zbavený nečistot, aby byla zaručena stoprocentní přilnavost izolační pěny. Často je zapotřebí odstranit část, nebo celou stávající střešní izolaci, abyste získali čistý povrch, který je pro nástřik pěny naprosto nezbytný. Izolace provedené nástřikem izolační pěny je zapotřebí čistit, opravit a znovu natřít každých 10 – 15 let. V případě správné údržby střešní izolace vydrží kvalitní střešní pěna 50 nebo i více let.

Jakmile je povrch řádně připraven pro nástřik izolační pěny Foam Lok 2800, je složka „A“ a „B“ upravena ve speciálně navrženém míchacím přístroji. Natlakovaná směs se zahřeje na požadovanou teplotu a smíchá v požadovaném poměru. Tyto dvě kapalné složky zůstávají po celou dobu, kdy proudí z přístroje ohřátými hadice ven do stříkací pistole, oddělené. Smíchají se až ve stříkací pistoli, pomocí niž se provádí nástřik na podkladovou vrstvu. Nástřik montážní pěny se provádí na konkrétní tloušťku. Stříkaná izolační pěna Foam Lok 2800 se obvykle nanáší ve vrstvách o tloušťce 1,27 mm – 2,54 mm. U střech, jejichž konstrukce nebo sklon vyžaduje aplikaci silnější vrstvy, se nástřik provádí v několika vrstvách. Stříkaná izolační pěna FL2800 se nanáší jako kapalina, pěna expanduje během několika sekund na 30ti-násobek, za pár minut lze po ní chodit.

Instalace izolační pěny Foam Lok 2800

Proces nástřiku izolačni pěny závisí na stávající střešní konstrukci. Pracovníci provádějící nástřik musí být dobře obeznámeny se všemi státními i místními stavebními zákony a předpisy.

Nástřik střešní izolační pěny Foam Lok 2800

Nástřik PUR pěny Foam Lok 2800 musí provádět zkušení a certifikovaní aplikátoři, protože pěnová směs musí být smíchána v náležitém poměru, aby byla zaručena kvalita a funkčnost celého střešního systému.

Správná aplikace izolační pěny Foam Lok 2800 je také podmíněna vhodnými klimatickými a povětrnostními podmínkami. Podobně jako u jiných střešních izolačních systémů, izolační pěnu Foam Lok 2800 není možné mimo jiné například aplikovat na mokrou nebo vlhkou podkladovou vrstvu, protože by se značně snížila její přilnavost a systém by zcela jistě nefungoval. Proto nezapomeňte sledovat předpověď počasí, abyste si práci nenaplánovali na deštivé počasí.

Výrobky Foam-Lok jsou chráněné autorskými pravy. V prípadě jaké koliv záměny z jinými produkty , nebo náznaků jako takových bude postupováno podle ochraných autorských a Evropských práv.

Technické parametry

POZOR !! Uváděné hodnoty jsou pouze hodnoty samostatné vrstvy izolační pěny, nejsou započítány další vrstvy stavební konstukce které v celkovém součtu zlepší Tepelný odpor R . Některé firmy uvádějí hodnoty kompletní stavební konstrukce což je snadno zaměnitelné a matoucí pro zakazníka.

Foam-Lok™2800Číslo normyHodnota
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0204 W.m-1.K-1(W/m.K)
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ČSN EN ISO 10456 0,021(W/m.K)
Navrhovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λu ČSN EN ISO 10456 0,023(W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 45.1 kg/m3
Absorbce vody EN 1609 0,131 kg.m-2
Mrazuvzdornost ČSN 73 2579 0,30 kPa
Pevnost v tlaku EN 826 241,2 kPa
Pevnost v tahu v rovině desky EN 1608 536,6 kPa
Pevnost v tahu v rovině desky EN 1607
319,3 kPa
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Třída
Finální přídržnost k podkladu
ČSN 73 2577 0.33 kPa
Součinitel difúzní vodivosti δ ČSN EN 12086 Sd = 0,96
Faktor difuzního odporu μ ČSN EN 12086 Sd = 0,96
Rozměrová stálost 60°C/48 hodin
EN 1607 -0,7%/-0,7%/-0,7%
Rozměrová stálost 23°C/48 hodin
EN 1607 0%/0%/0%
Rozměrová stálost -20°C/48 hodin
EN 1607 0%/0%/0%
| More