Thermoflex 1000

Thermo-FleX Ochranný nátěr THERMOFLEX pro střechy s pěnovou izolací Foam Lok 2800

Izolační pěnu Foam Lok 2800 je nutné chránit před ultrafialovým slunečním zářením, vlhkostí a ochozením. Nátěr napomáhá chránit a utěsnit pěnu před poškozením v důsledku uvedených faktorů.Po provedení nástřiku izolační stříkané pěny Foam Lok 2800 na požadovanou sílu a po provedení povrchových úprav se nanáší ochranná vrstva pružného nátěru THERMOFLEX někdy s příměsí břidlicových granulí. Tato ochranná vrstva představuje trvanlivý povrch, odolný vůči povětrnostním vlivům, po němž lze chodit v rámci běžné údržby. Nejběžnější nátěry „studených střech“, které se používají po aplikaci stříkané izolační pěny a jiné střešní pláště mají bílou nebo světlou barvu.

Výběr referencí

Klient - Název zakázkyPlocha prováděné izolaceMísto aplikace
Federal Express 28 650 m2 Santa Anna
Disney World 3 650 m2 Anaheim Ca
Office Depot 15 240 m2 Palm City Florida
Morgan Stanley 6 100 m2 Stewart Florida
MD Anderson Medical Campus 762 000 m2 Houston Texas
Las Vegas Motor Speed Way 426 700 m2 Las Vegas Nevada
Hilton Hotel 30 500 m2 Varies
Proctor & Gamble 76 200 m2 San Juan PR
Coca Cola 91 400 m2 San Juan PR
Glades County Jail 33 500 m2 More Haven Fl
Port Everglades Terminal 21 39,000 ft 2 Fort Lauderdale Fl
University of CA 11 900 m2 Irvine Ca
Texas A&M 30 500 m2 College Station Texas
Florida Power & Light 7 600 m2 Nuclear Reactor Site withheld
Carrier Distribution 73 100 m2 Smyrna Tenn.
Schott Gemtron 45 700 m2 Athens Tennessee

Možnosti využití akrylového krycího systému Thermo Flex 1000

Ochranný nátěr THERMOFLEX pro střechy s pěnovou izolací Foam Lok 2800

Izolační pěnu Foam Lok 2800 je nutné chránit před ultrafialovým slunečním zářením, vlhkostí a ochozením. Nátěr napomáhá chránit a utěsnit pěnu před poškozením v důsledku uvedených faktorů.Po provedení nástřiku izolační stříkané pěny Foam Lok 2800 na požadovanou sílu a po provedení povrchových úprav se nanáší ochranná vrstva pružného nátěru THERMOFLEX někdy s příměsí břidlicových granulí. Tato ochranná vrstva představuje trvanlivý povrch, odolný vůči povětrnostním vlivům, po němž lze chodit v rámci běžné údržby. Nejběžnější nátěry „studených střech“, které se používají po aplikaci stříkané izolační pěny a jiné střešní pláště mají bílou nebo světlou barvu.

Mezi nejčastější typy patří:

  • Akrylový
  • Silikonový

Po nástřiku izolační pěny Foam Lok 2800 je nutné nanést ochranou vrstvu s možností kombinovanou břidlicových granulí. Tento systém se používá s velkým úspěchem, avšak elastomerové (pružné) nátěry jsou přece jenom častější. Nátěry se aplikují nástřikem, směs může být jednosložková nebo vicesložková. Nátěry mohou být silikonové, akrylové, atd. Všechny uvedené materiály se liší fyzickými vlastnostmi i cenou.

Ochranný nátěr THERMOFLEX se obvykle nanáší ve dvou fázích: základní nátěr a finální horní nátěr. Do finálního nátěru se často vmíchávají břidlicové granule, které zabezpečí zvýšenou ochranu proti mechanickému poškození a jako ochrana před ultrafialovým zářením.Časem je nutné tyto nátěry opravit nebo zcela obnovit. Podobně jako malujete ve Vašem domě, lze tyto nátěry odstranit a znovu aplikovat, abyste střešní izolační pěnu udrželi v dobré kondici po dlouhá desetiletí.Střecha s pěnovou izolací se vlivem různých povětrnostních podmínek rozšiřuje a smršťuje, podobně jako většina jiných systémů. Je velmi důležité, aby se ochranný nátěr uměl rozšířit a smrštit spolu s izolační pěnou, jinak by došlo k velkým škodám. Ochranný nátěr by popraskal nebo by došlo k delaminaci (jednotlivé vrstvy by se od sebe oddělily). Tato fyzikální vlastnost se nazývá prodloužení. Je důležité použít ochranný nátěr pro polyuretanovou izolační pěnu, který bude vyhovovat povětrnostním podmínkám a konkrétnímu střešnímu povrchu a konkrétní pěně.

Městské oblasti

Výstavba „studených střech“ ve městech může mít také výrazný pozitivní dopad na životní prostředí. Městské zóny jsou zastavěny velkým počtem tmavých střech, díky tomu může teplota v létě vystoupat až k extrémně vysokým hodnotám. Tento makro tepelný efekt z vyhřátých budov a chodníků má za následek smog, zvýšenou spotřebu energií, nemluvě o nepříjemných pocitech. Studená střecha napomáhá šetřit životní prostředí a peníze.

U ochraných nátěrů je důležité, aby splňovaly patřičné normy. Zajišťují z hlediska konkrétních fyzikálních vlastností a charakteristik především jejich viskozitu, prodloužení, pevnost v tahu, zvětrávání po 1 000 hodinách testování, magnetickou vodivost, vyboulení vlivem vody, přilnavost, odolnost proti přetržení, pružnost při nízkých teplotách, požarní normy. Pokud nátěry tato kritéria splňují, znamená to, že se jedná o vysoce kvalitní výrobek.

Koncepce „studené střechy“ (světlé střechy)

Ochranné produkty označené ENERGY STAR snižují nutnost klimatizovat budovy. Díky tomu je možné dosáhnout až 50% úspory na účtech za energie. Program „Studená střecha“ definuje určité normy pro odrazivost slunce a emisivity střešních systémů. Odrazivost udává procento slunečního tepla, které střecha odráží. Emisivita pak míru tepla, které střecha propouští z budovy.

Střechy se světlou barvou (ideálně bílé) efektivně odráží sluneční teplo a UV paprsky, často sníží teplotu střechy až o 38°C.

Během teplých slunečních měsíců dosahuje teplota na černých asfaltových střechách s nízkým sklonem až 75°C, naopak během zimních měsíců může tato teplota v severních a výše položených oblastech klesnout až na -15°C. Většina tepla generovaného absorpčním ultrafialovým slunečním zářením se přenáší do interiérů budov a může mít značný negativní dopad na spotřebu energie.

Technické parametry

Vlastnosti Číslo normyHodnota
Pevnost v tahu EN ISO 527-1,3 2.66 MPa
Prodloužení EN ISO 527-1,3 60.1 %
Přilnavost (železo) EN ISO 4624 2 MPa
Přilnavost (beton) ČSN 73 2577 3.11 MPa
Absorpce vody EN ISO 62 14.57%
Vodotěsnost EN 1928 test: 2 hodiny, 60 kPa
Reakce na oheň EN13501-1 + A1 E
Reakce na oheň EN13501-5 + A1 Broof (t3)
Přenos vodní páry Sd = 0.66 m
Teoretické pokrytí 27-31m2 jedna vrstrva
Zaschlá na dotyk 4 hodin
Nová vrstva 12 hodin
Trvanlivost 1 rok od data výroby
| More