Ekologicky šetrný produkt

Materiály šetrné k životnímu prostředí jsou velkým přínosem pro stavebníky, obyvatele a životní prostředí. Hrají aktivní roli při snižování emisí skleníkových plynů.

Jedním z největších důvodů emisí skleníkových plynů je výroba energii potřebných k vytápění nebo chlazení budov. Řádným utěsněním dochází k významné úspoře surovin, které jsou nutné k výrobě elektřiny, a tím je sníženo množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší.

EXY 09 a EXY 39 jsou izolační materiály, které prošly rozsáhlými testy a splňují nejpřísnější ekologické požadavky. Jsou to ekologicky šetrné produkty vyvinuté s ohledem na životní prostředí. Jejich unikátní složení neobsahuje žádné chemické látky ničící ozonovou vrstvu, jako je CFC, HCFC, vlákna formaldehydu a azbestu.

Při přípravě a po realizaci je emitováno nulové množství toxinů a protože se chemická struktura v průběhu času nemění, odpadají v budoucnu jakékoliv obavy ze škodlivých plynů nebo látek unikající do ovzduší.

| More