EXY 09 s otevřenou strukturou buněk

EXY 09 je pěnová izolace na vodní bázi s otevřenou strukturou buněk. Mezi hlavní výhody patří vinikajici tepelně izolační vlastnosti, rychlá montáž, možnost izolace i jinak velmi těžce dostupných míst a detailů, zamezení prostupu vzduchu stavební konstrukcí a v neposlední řadě šetrnost k životnímu prostředí.

EXY 09 se aplikuje za použití speciálního technologického zařízení nástřikem dvousložkové kapaliny, která po nanesení na stavební konstrukci zvětšuje během několika sekund svůj objem stopadesátinásobně, čímž dojde k zaplnění všech i těžce dostupných míst.

Otevřená struktura buněk

Pěnová izolace EXY 09 výborně přilne k jakékoli stavební konstrukci, zůstává trvale pružná, nesmršťuje se a je objemově stálá po celou dobu životnosti budovy. Významným faktorem oproti „klasickým“ skládaným tepelným izolacím například z minerální vlny je celistvost vrstvy nástřiku bez spár, dále pak velký difuzní odpor.

Po aplikaci je pěnová izolace zdravotně nezávadná a neuvolňují se z ní žádné toxické látky!

Výhody stříkané pěnové izolace EXY 09

 • Bezespárá ochranná vrstva
 • Vynikajicí zvuková izolace
 • Eliminace proudění vzduchu
 • Výborná adheze k podkladu
 • Energetická úspora
 • Zabránění vzniku tepelných mostů
 • Snížení/eliminace prostupu tepla stavebními konstrukcemi
 • Zdravější bydlení
 • Odolná proti chemickým látkám
 • Snížení nákladů za vytápění/chlazení
 • Šetrnost vůči životnímu prostředí
 • Zábránění růstu plísní
 • Výrazné snížení spotřeby energie a rychlá návratnost investice
 • Rychlá aplikace, nízké náklady

EXY 09 je správnou volbou pro kvalitní zateplení obvodových plášťů budov a významné snížení jejich energetické náročnosti. Kontaktujte naše obchodní zástupce, kteří Vám rádi poskytnou další informace a zdarma zpracují cenové kalkulace pro konkrétní objekty.

Naši pěnu poznáte podle charakteristického oranžového zabarvení.

Technické parametry EXY 09

Číslo normy Hodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm 2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0346 (W/m.K)
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ČSN EN ISO 10456 0,037 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Pevnost v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnost v tahu EN 1608 10,1 (kPa)
Změna rozměru ve směru šířky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru délky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušťky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Třída E
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,4 (kPa)
Součinitel difúzní vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difuzního odporu μ ČSN EN 12086 2,8
Tloušťka vrstvy EXY 09 Tepelný odpor R (m2.W/K) Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
100 mm 2,56 0,39
120 mm 3,08 0,32
150 mm 3,85 0,26
160 mm 4,10 0,24
180 mm 4,62 0,22
200 mm 5,13 0,19
250 mm 6,41 0,16

Kam dále...

 • EXY 09 je měkká stříkaná izolační pěna vhodná zejména pro vnitřní použití jako je izolace stěn, stropů, krovů.
 • EXY 39 je vhodná pro vnitřní i vnější použití. Jeji hlavní výhodou je voděvzdornost a nenasákavost, což umožnuje použít tuto pěnu i jako hydroizolační materiál.
 • Máte-li nějaké dotazy, napište nám.
| More