Vstřikovaná -litá pěna

Pro některé obtížnější zateplení obytných i komerčních budovách získává na popularitě speciálně odlišná receptura izolační pěny a způsob její aplikace. Jedná se o izolaci vstřikováním izolačni pěny(Injection Foam Insulation), nebo také izolaci nástřikem pěny na konkrétní místo, do konkrétních dutin (Pour-in-Place Foam Insulation).

Duležité upozornění: Stříkaná pěnová izolace Foam-Lok™ se vyrabí a aplikuje podle místa použití firma HONTER jako jediná na trhu dodáva několik druhu pěnových izolací, a to jak do suchého tak vlhkého prostředí, dale pak vstřikovací pěnu pro izolace dutin ale také střešní pěnu ktera se aplikuje na venkovní stranu střechy a to jak na novou ale i stavajicí střechu. V kombinaci z ochraný hydroizolačním natěrem zaruči celistvou vrstvu střechy bez spoju a dlouhou životnost.

Tato metoda pro zákazníky znamená velké výhody - izolační pěna Foam-Lok500 Retrofit se vstřikuje malým otvorem do dutiny ve stěně, a nevyžaduje demontážstavebních prvku na rozdíl od nástřiku přímo na holé, otevřené stěny / příčky (nové stavby).

Společnost Honter Company je jedinou společností na trhu, která dováží a distribuuje jedinečnou stříkanou a vstřikovanou izolační pěnu Foam-Lok500, jež je vyráběna v USA společností Lapolla.

Výhody vstřikované izolační pěny Foam-Lok500 Retrofit

Výhody vstříkované izolační pěny Foam-Lok500 Retrofit jsou možnost zateplení stavjíci konstrukce , je žádanější díky její jednoduché a rychlé aplikaci bez dodatkových stavebních úprav nebo jiných zásahů do stávajících konstrukcí domů. A také v důsledku stoupajících cen za topení a klimatizaci a pozitivnímu dopadu ekologických stavebních metod na životní prostředí.

 • ekologicky šetrná
 • výborná redukce hluku
 • výborná hodnota tepelného odporu
 • nestahuje se a nesedimentuje
 • žádná tepelná degradace
 • aplikace do stavajících stavebních konstrukcí bez nutnosti demontáže stavebních prvku

Aplikace vstřikované izolační pěny Foam-Lok500 Retrofit

Izolační pěna Foam-Lok500 Retrofit se vstřikuje malými otvory vyvrtanými do vnitřního či vnějšího pláště budovy, a nebo do dutých míst. Izolační pěna Foam-Lok500 je speciálně vyvinuta k zateplení stávajících stavebních konstrukcí tak aby svoji expanzí neroztrhla a nebo jinak neponičila místo kde je aplikovaná, např. nedojde k vyboulení nebo pnuti, roztržení sádrokartonových příček.

Jelikož pěny, které se nanášejí nástřikem, běžně expandují na třiceti až sto 120 násobek jejich původního objemu v kapalném stavu. Pěna v kapalném stavu se aplikuje malým vyvrtaným otvorem ve zdi. Proteče dutinou ve zdi kde začne reagovat a zcela zaplní obsah dutiny ve zdi.

Vstřikovací izolační pěna je skvělým doplňkem nástřiku izolační pěny, protože je možné ji použít do míst, kde nelze provádět klasický nástřik. Vstřikovácí izolační pěna Foam-Lok500 Retrofit se skvěle hodí pro úpravné práce, kdy je zapotřebí zvýšit izolaci, ale není možné odstranit stávající obložení interiérových nebo externích zdí, jako např. okalové domy.

Možnosti využití tepelně izolační pěny FOAM-LOKTM

Pro některé úsporné nebo obtížnější izolační práce na obytných i komerčních budovách získává na popularitě speciálně odlišná receptura pěny a způsob její aplikace. Nazývá se "Izolace vstřikováním izolačni pěny" (Injection Foam Insulation), nebo také "Izolace nástřikem pěny" na konkrétní místo, do konkrétních dutin (Pour-in-Place Foam Insulation).

Tato metoda pro zákazníky znamená mnohé výhody, protože izolační pěna Foam-Lok500 se vstřikuje malým otvorem do dutiny ve stěně, na rozdíl od nástřiku přímo na holé, otevřené stěny / příčky (nové stavby).

Firma HONTER Company jako jediná na trhu, která dováží a distribuuje jedinečnou stříkanou a vstřikovanou izolační pěnu Foam-Lok500, která je vyráběna v USA společností Lapolla. Tato speciálně vyvinutá izolační pěna se liší od běžně dostupných stříkaných izolačních pěn díky své unikátní kombinaci, technologii a surovin.

Výhody vstřikované izolační pěny Foam-Lok™500- Retrofit

Výhody vstříkované izolační pěny Foam-Lok500 Retrofit jsou den ze dne žádanější díky její jednoduché a rychlé aplikaci bez dodatkových stavebních úprav nebo jiných zásahů do stávajících konstrukcí domů. A také v důsledku stoupajících cen za topení a klimatizaci a pozitivnímu dopadu ekologických stavebních metod na životní prostředí.

 • nejedná se o pěnu na bázi formaldehydu s močovinou
 • ekologicky šetrná
 • vyšší hodnoty požární odolnosti
 • nulové tvoření kouře
 • výborná redukce hluku
 • výborná hodnota (tepelného odporu)
 • nestahuje se a nesedimentuje
 • žádná tepelná degradace
 • studená izolační pěna na bázi původního fenolu
 • vynikajicí jako dodatkové zateplení (okalů )

Aplikace vstřikované izolační pěny Foam-Lok™500

Izolační pěna Foam-Lok500 se vstřikuje malými otvory vyvrtanými do vnitřního či vnějšího pláště budovy, a nebo do dutých míst. Izolační pěna Foam-Lok500 je speciálně vyvinuta k zateplení stávajících stavebních konstrukcí tak aby svoji expanzí neroztrhla a nebo jinak neponičila misto kde je aplikována, např. nedojde k vybouleni nebo pnutí, roztržení sadrokartonových příček.

Jelikož pěny, které se nanášejí nástřikem, běžně expandují na třiceti až sto 120 násobek jejich původního objemu v kapalném stavu. Jakmile se pěna v kapalném stavu se aplikuje malým vyvrtaným otvorem ve zdi. Proteče dutinou ve zdi kde začne reagovat a zcela zaplní obsah dutiny ve zdi.

Vstřikovací izolační pěna je skvělým doplňkem nástřiku izolační pěny, protože je možné ji použít do míst, kde nelze provádět klasický nástřik. Vstřikovácí izolační pěna Foam-Lok500 se skvěle hodí pro úpravné práce, kdy je zapotřebí zvýšit izolaci, ale není možné odstranit stávající obložení interiérových nebo externích zdí, jako např. okalové domy.

Naši pěnu poznáte podle charakteristického oranžového zabarvení.

Výrobky Foam-Lok jsou chráněné autorskými pravy. V prípadě jaké koliv záměny z jinými produkty , nebo naznaků jako takových bude postupovano podle ochraných autorských a Evropských prav.

Technické parametry

Uváděné hodnoty jsou pouze hodnoty samostatné vrstvy izolační pěny, nejsou započítány další vrstvy stavební konstukce. Některé firmy uvádějí hodnoty kompletní stavební konstrukce.

Foam-Lok™500 Retrofit
Číslo normyHodnota
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm 2,56 (m2.W/K)
Součinitel tepelné vodivosti λ ČSN EN 12667 0,0346 (W/m.K)
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD ČSN EN ISO 10456 0,037 (W/m.K)
Navrhovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λu ČSN EN ISO 10456 0,039 (W/m.K)
Objemová hmotnost ČSN EN 1602 8,4 (kg/m3)
Pevnost v tlaku EN 826 10,2 (kPa)
Pevnost v tahu v rovině desky EN 1608 19,2 (kPa)
Změna rozměru ve směru šířky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru délky ČSN EN 1604 -0,4 (%)
Změna rozměru ve směru tloušťky ČSN EN 1604 -0,7 (%)
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 Třída E
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 0,4 (kPa)
Součinitel difúzní vodivosti δ ČSN EN 12086 0,252
Faktor difuzního odporu μ ČSN EN 12086 2,8

Tloušťka vrstvy Tepelný odpor R (m2.K/W)Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K)
100 mm 2,56 0,39
120 mm 3,08 0,32
150 mm 3,85 0,26
160 mm 4,10 0,24
180 mm 4,62 0,22
200 mm 5,13 0,19
250 mm 6,41 0,16
| More