Zateplení - stříkaná pěna... Je nějaký rozdíl?

2 . 3 . 2012

Zateplení stříkanou pěnou může změnit Váš dům. Je jen na Vás, jak.

Na trhu je stále více firem, které se předhánějí v nabídce stříkané izolační pěny. Uvádějí informace, které nejsou pravdivé a nebo jsou velmi vzdálené od reality. Stříkaná pěnová izolace je budoucnost v zateplení a v úspoře energií. Je důležité porozumět použití tohoto izolačního materiálu. Zákazník by v žádném případě neměl dát na rady firem, které pouze nakupují "nějaké" pěnové izolace a snaží se je prodat nebo aplikovat za jakoukoliv cenu, i když neodpovídá kvalitě. Samozřejmě všichni prodejci i aplikační firmy tvrdí, že jejich pěna je nejlepší. Opak je pravdou. Zákazníka přesvědčí nepravdivými informacemi a nízkou cenou, což se převážně děje. Zákazník je spokojen a přitom neví, že mu byla nastříkána pěna, která obsahuje zdraví škodlivé látky. Zní to až neuvěřitelně, ale na trhu jsou stříkané izolační pěny, které jsou v jiných státech EU zakázané z důvodu chemického složení a také z důvodu, že izolační pěna po krátké době změní své vlastnosti, začne ztrácet přídržnost k podkladu, smršťovat svůj objem a drolit se. Tato degradovaná izolační pěna je většinou toxická, vysoce hořlavá a velice nebezpečná.

Je velice důležité, aby stříkaná izolační pěna měla veškeré stavební osvědčení a hygienické protokoly, které zaručí pravost uváděných informací. Samozřejmostí je, že certifikáty jsou vystaveny v jazyce, kde je produkt prodáván. Na trhu je  několik firem, které prodávají a aplikují PUR pěnové izolace a nemají žádné osvědčení. Tvrdí, že kupují na světových trzích a pak se ukáže, že izolační pěna je vyráběna v Polsku, Rusku, Španělsku a podobně, kde mohou být úplně jiné požadavky, které umožňují použití chemických látek, které jsou již zakázané nebo dokonce firmy, které zaměňují tyto pěny za značkové a certifikované. Tyto pěny nesplňují požární odolnost a jsou prodávány v jiném státě za nízkou cenu. Podle dostupných informací na internetu se jedná převážně o produkty z Polska, Ruska a jiných evropských zemí. Je těžké a může být i únavné najít pravdu, když Vám aplikační firmy tvrdí, že mají tu jedinečnou izolační pěnu. Rozdíly v zateplení stříkanou izolační pěnou jsou opravdu velké, a slovo izolace, zateplení stříkanou pěnou může být hodně daleko od pravdy.

Na závěr bych rád ještě jednou zdůraznil, že pokud máte zájem o kvalitní stříkané izolace, je dobré si přečíst o daném výrobku, opravdu od jaké firmy je, jakou má historii a zda má nezbytné stavební osvědčení pro daný trh v daném jazyce.